Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Bevezetés A Rubin Informatikai Zrt.  (székhely: 1149 Budapest, Egressy út 17-21 ., adószám:  12778038-2-42 Cégjegyzékszám: 01 10 044720   (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ … Bővebben: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat