Minőségbiztosítás

Partnereink és Ügyfeleink számára garancia

 

06 big-dataAz általunk nyújtott megoldásokkal (IT-rendszerek és Energiahatékonysági megoldások) Partnereink  képesek szolgáltatásaikat magas szinten tartani,  képesek  piaci részesedésüket növelni és szolgáltatásaik palettáját bővíteni. Az általunk szállított és supportált rendszerek folyamatos minőségbiztosítás  alatt állnak és a legmagasabb szintű követelményrendszereknek felelnek meg.

MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ 28001:2008 szabványok szerint irányítási rendszereket üzemeltetünk, melyek eredményességét folyamatosan fejlesztjük, sikeres fenntartásuk érdekében munkatársainkkal rendszeres időközönként megismertetjük.

 

Integrált menedzsment rendszerek

Az ISO (MIR, KIR, MEBIR) szabványok mentén összeállított irányítási rendszerünk szabályozza folyamatainkat, azok támogatását, állandó felülvizsgálatát elősegíti.
Az  összehangolt minőségirányítási tevékenység,  cégünk vezetésére és szabályozására egyaránt kiterjed.  A cél olyan szervezeti teljesítmény biztosítása, amely  képes a vevők minőséggel kapcsolatos követelményeit kielégítő termékeket és szolgáltatásokat nyújtani.
A környezetirányítás az integrált rendszernek azon területe, amely a környezetvédelemre fókuszál, a termékek és a termék előállítás folyamatában igyekszik csökkenteni a környezeti tényezőket, hatásokat.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer működtetése elősegíti az egyre szigorodó munkavédelmi szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek és egészségkárosodások megelőzését, csökkenését.

Az ISO szabványok által előírt követelményrendszer megvalósításának előnyei:553e31bd298d5b334d4efb6b_isoz.png

 • Piaci versenyelőny, cégünk és partnereink számára 
 • Szabályozott termelés, szolgáltatás
 • Jobb, pontos vezetői információk
 • Hatékonyabb irányítás és munkavégzés
 • Belső működési hatékonyság, szervezettség
 • Csökkenő üzemeltetési költségek
 • Ösztönző hatás a beszállítói körre
 • Folyamatos fejlődés igénye

Minőség-, Környezeti és Egészségvédelmi Integrált Irányítási Rendszer

Business-MLMAz MKIR a vevőtől kiinduló igények és a vevőnek történő termékátadás közötti folyamat, amely során készül el a termék, szolgáltatás.

A termék-előállítás folyamatában pedig részt vesz társaságunk minden területe a vezetőség, az erőforrások, a mérések, az adatelemzések és a fejlesztések.

Az MKIR alkalmazásának előnyei:

 • Hatékony működés
 • Vevői elégedettség
 • Szállítókkal történő együttműködés megkönnyítése
 • Definiált szabályok
 • Független minősítő szervezet

Minőségirányítási rendszer

Vevőink elégedettsége jövőnk alapja, ezért folyamatosan törekszünk az IT-piaci trendek és a változó piaci lehetőségek figyelembevételével vevőink várható igényeit megismerni, és azok megvalósulását pro-aktívan  segíteni.

A célok összehangolása, a belső munkahelyi környezet kialakítása és iránymutatás a  vezetőség feladata.
Tevékenységünk során a célok elérése érdekében kiemelt szempont  a munkatársak bevonása, képességeik kamatoztatása. Működésünk folyamatszemléletű, az eredmények elérése érdekében a tevékenységeket és a kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezeljük. A rendszerszemléletű irányítás keretén belül a kapcsolatban lévő folyamatokat rendszernek tekintjük.
Működésünk folyamatos fejlesztéseket igényel. Mindig törekszünk a tények alapján döntést hozni, ezért a beérkező adatokat és információkat elemezzük. A kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolat kialakítására törekszünk.

Környezet-központúsággreen-energy

A környezetközpontú irányítási rendszer felöleli a környezeti politika, a felelősségek, a folyamatok és az erőforrások meghatározását, fenntartását, valamint kezeli társaságunk környezeti tényezőit.

Kiemelten foglalkozunk a környezettudatos gondolkodás terjesztésével  és törekszünk a környezetkímélő működés fenntartására. A folyamataink szabályozásával, valamint tevékenységünk környezetre gyakorolt hatásainak (környezeti tényezőinek) vizsgálatával folyamatosan kontrolláljuk és optimalizáljuk a működéshez szükséges energiahasználatot.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Cégünknél a MEBIR szabvány által előírt követelmények közül már több is megvalósult: kockázatértékelés, tűz- és munkavédelmi oktatás, veszélyazonosítás, foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat. Ezen követelmények teljesülése miatt integrált rendszerünkhöz hozzáillesztettük a MEBIR szabvány követelményeit, hogy a minimumra csökkentsük a munkavállalók és mások veszélyét, növeljük a biztonságot, megelőzzük a balesetek (ismételt) bekövetkezését.

 

Sikeres múlt és fenntartható jövő

Rubin_story2