DOMINO

Real-time árazás, amely lehetővé teszi integrált, konvergens szolgáltatások nyújtását mobil, vonalas, kábeles és IP ügyfelek számára. A Magyar Telekom számára készült alkalmazásunk illeszkedik a telco frontend és backend alkalmazásaihoz. Saját provisioning moduljaival közvetlenül a hálózati végberendezésekkel kommunikál

Előnyök a szolgáltató számára

Konvergens real-time árazás a teljes telco ügyfélkörre.
Megoldásunk egységes real-time módon minden ügyféltípust (pre-paid, post-paid, mobil, vonalas, széles sávú, és kábel-tv) és minden szolgáltatást támogat. A Domino segítségével a szolgáltató az ügyfelei számára komplex ajánlatokat és szolgáltatási csomagokat nyújthat.
Minden egyenleg- és szolgáltatásadat real-time rendelkezésre áll. A szolgáltató biztos lehet abban, hogy az ügyfelek oldaláról jelentkező fizetési kockázatok kezelése jóval könnyebb, még a post-paid ügyfelek esetén is.
A felépített logikai szabályokon alapuló komplex tarifarendszer nemcsak az árazási adatok kezelését fedi le, hanem a CRM modulon keresztül az ügyfél és az igénybe vehető szolgáltatások életciklusát is leírja.

Előnyök az ügyfelek számára

A real-time működés biztosítja, hogy az ügyfelek azonnal és pontos információkkal rendelkezzenek minden adatukról, beleértve az aktuális egyenleget, az aktív és elérhető szolgáltatásokat, kedvezményeket, hűségpontokat. Ha az ügyfél minden pillanatban pontos információkkal rendelkezik és aktívan alakíthatja profilját, akkor a megnövekedett elégedettsége miatt hosszú távú partnerré válhat.
Az ügyfelek növekvő elégedettsége lehetőséget teremt további bevételnövelő szolgáltatások bevezetésére.

Kommunikáció az ügyfelekkel

A folyamatosan rendelkezésre álló real-time adatok nemcsak a szolgáltatások árazását és engedélyezését teszik lehetővé, hanem azonnali üzenetküldési lehetőséget is biztosítanak az ügyfelek irányába.  Az üzenetküldés számtalan eseményhez kapcsolódhat, legyen az a megvásárolt perc egyenleg elfogyás, vagy értesítés egy új, igénybe vehető szolgáltatásról.

A DOMINO  konfigurálható módon képes SMS vagy konzerv hangüzenetek eljuttatására a szolgáltatást vagy szerződést érintő esemény bekövetkezésekor. Lehetőség van egyenleginformáció küldésére is például az egyenleg meghatározott limit alá csökkenésekor vagy egyenlegfeltöltéskor.

Az önkiszolgáló felületeken is real-time adatokon alapuló ügyfélképet mutat a rendszer. A megjelenő adatok és szolgáltatások szabályalapú, konfigurálható beállítások alapján jelennek meg a különféle platformok felé (Web, WAP, IVR, SMS, USSD).

 

Kedvező TCO

A DOMINO egyetlen árazó rendszeren belül képes kiszolgálni a pre-paid és postpaid forgalmat, ezért nincs szükség több rendszer párhuzamos üzemeltetésére. Ez a szolgáltató számára megtakarítást jelent a beruházási és a működési költségek terén.
Az alkalmazás moduláris felépítése lehetővé teszi újabb berendezések és szolgáltatások integrálását is. Nem szükséges a meglévő hálózati berendezéseket cserélni. Fokozatos üzembeállítás is lehetséges. A hálózatokon előforduló berendezések protokolljaihoz rugalmasan alkalmazkodik, mind árazási, mind provisioning oldalon.
A kétrétegű alkalmazás lineárisan skálázható megoldást nyújt, amely heterogén hw – sw környezetben is üzembiztos. A DOMINO alkalmazásával elkerülhető a HW oldali vendor lock.

Mobilnet szolgáltatások igénybevétele

Az okostelefonok elterjedése révén az ügyfelek egyre nagyobb hányada vesz igénybe mobilnetet. Az új technológia terjedése évről évre növekvő adatmennyiség és sávszélesség biztosítását igényli. A széles sávú mobilnet real-time menedzsmentje biztosítja, hogy a szolgáltató optimalizálni tudja hálózatának kihasználtságát.
A rendelkezésre álló egyenlegek szerint a DOMINO képes ellátni a hálózat fizikai és QoS szerinti igénybevételének engedélyezését is. A FUP (Fair Usage Policy) menedzsmentjével az IP és sávszélesség-gazdálkodás előre tervezhetővé válik.
Az EU kiemelt területként kezeli a széles sávú roaming költségek alakítását. Megoldásunkkal rugalmasan alkalmazkodni lehet a változó szabályozói környezethez is.

Mobil fizetések

A DOMINO támogatja a mobil fizetési módszerek teljes skáláját. A hagyományos emelt díjas SMS/MMS-től kezdve az NFC képes eszközökön át a payment szerver integrációig. Az ügyfelek jelentős forgalmat generálnak az új csatornákon.

Funkciók

A többi piaci termék esetében a real-time árazás csak a tranzakciók díjának valós idejű nyilvántartását végzi el. Mivel megoldásunk integráltan lefedi a prepaid ügyfélkezelés szélesebb spektrumát, így költséghatékony megoldást nyújtunk a nagy, moduláris árazó rendszerekkel szemben:

 

 

 • Ügyfélkezelés (Customer management)DOMINO_Rubin3
 • Szerződéskezelés (Contract management)
 • Szolgáltatás- és tarifanyilvántartás (Sales and Service Catalogue)
 • Feltöltésipartner-elszámolás (Partner Settlements and Payment management)
 • Feltöltéskezelés (Payment and Recharging)
 • Árazás és engedélyezés (Instance Rating and Mediation)
 • Mediáció (Mediation)
 • Szolgáltatásprovisioning (Service provisioning)
 • Szolgáltatásminőség-kezelés (Service Quality management)

 

Logikai felépítés

A rendszer horizontálisan és vertikálisan is skálázható rétegekbe szerveztük. Az SDP adatbázisokban helyezkednek el az aktuális ügyféladatok. Egy ügyfél adata egyetlen egy SDP adatbázisban található meg. Az SDP adatbázis egy önmagában működőképes entitás, a hálózati elemek felőli kéréseket még akkor is ki tudja szolgálni, ha semmilyen más rendszerelem nem működik.

DOMINO_Rubin

A Routing DB tartalmazza azokat a funkciókat, amelyekből rendszerszinten egyetlen entitás létezhet, vagy egyetlen entitás létezése elegendő. Ilyen funkciók többek között:

 • Hálózati eszközök felé a provisioning megvalósítása
 • Ügyfelek értesítése konfigurálható csatornán, pl. SMS, Email
 • Kapcsolat más Telco backend rendszerek felé, pl. önkiszolgáló ügyfélszolgálat, CRM

Az adminisztrációs réteg teszi lehetővé a rendszer konfigurálását, az ügyféladatok monitorozását és a menedzsmentet

 

Fizikai felépítés

Az egyes adatbázispéldányok cluster környezetben üzemelnek. A nem működő adatbázis példány stand-by üzemben fogadja az éles db logokat. A Telco üzem miatti katasztrófa tűrést egy külön fizikai helyen üzemelő szintén stanb-by szerverre tükrözött logok valósítják meg.

DOMINO_Rubin2

Az egyes szerverpárok akár eltérő HW és SW környezetben, eltérő DB verziókkal is üzemképesek, ezáltal jó TCO érhető el a meglévő szerverek maximális kihasználásával.

 

Alkalmazott technológia

Az árazó rendszer üzleti logikája Oracle™ technológiájú adatbázisok tárolt eljárásaiban testesül meg. Telco rendszerekben megkövetelt rendelkezésre állás mellett, a rendszert az Oracle™ futtatókörnyezet révén kipróbált IT technológiákkal lehet kezelni.

Referencia

Magyar Telekom, Domino™ rendszer:

 • 6 millió ügyfél
 • Napi 40 millió tranzakciója
 • Telco grade rendelkezésre állás
 • 200 msec garantált válaszidő
 • skálázható felépítés, 7 + 1 + 1 szerver clusterrel

2015-ben a rendszer  HunGUARD  tanúsítványt kapott!