PNM

Magyarország legnagyobb kommunikációs hálózata: több mint 2500 telephely kezelése, több mint 100 fajta és több mint 30 ezer berendezés, napi 200 ezer esemény. 7×24 órás üzemben.
A T-Mobile Magyarország Zrt. igényei alapján fejlesztett központi-rendszerfelügyeleti-eszköz. Physical Network Management (PNM)

A nagyméretű elosztott műszaki rendszerek, különösen a kommunikációs hálózatok megbízható működése elképzelhetetlen rendszerfelügyelet nélkül. Ez a berendezések vállalati szintű ellenőrzését, irányítását jelenti. Használatával költséghatékony üzemeltetés, automatizált hibaelemzés és kezelés valósítható meg. Az integrált felügyelet (minden berendezés és szolgáltatás adatait közösen és összefüggéseiben is kezeli) a hálózat üzembiztonságát és a szolgáltatás minőségét biztosítja.

A PNM a távoli telephelyeken elhelyezett berendezésekben keletkező alarmok összegyűjtése és a Felügyeleti Központba (Network Operations Centre, NOC) juttatása. A rendszer több mint 2500 telephelyet kezel, több mint 100 fajta, 30 ezer feletti számú berendezést fog össze, átlagosan napi 200 ezer eseményt dolgoz fel, amit az összetett korrelációk néhány száz emberi beavatkozást igénylő folyamattá alakítanak. A kialakított megoldás a központosított konfigurációs adatbázisok minőségét naponta mintegy 300 ezer paraméter automatikus egyeztetésével tartja a megkívánt magas szinten.

PNM felépítése

PULSE_rendszerfelepites

A PNM három rétegű elosztott architektúrát alkalmaz, ahol a klasszikus üzleti logikát megvalósító-szerver és az adatbázis-szerver mellett megjelentek a berendezés kommunikációt vezérlő-, az eseménykezelést végző-, a korrelációkat menedzselő-, a performancia logokat kezelő-, a statisztikákat számító- és a titkosított kommunikációt megvalósító szerverek. A felhasználói oldalt natív Windows-os kliensek, illetve a hálózati kapcsolatot nélkülöző, a telephelyeken direkt berendezés kapcsolatot használó megoldások képviselik. Az adatbázisok Oracle alapúak.

A hálózatfelügyeleti központba fut be minden működési információ, ez az üzemeltetés „vezérlő központja”.

PNM_rendszer

 

A kommunikációs rendszerekben működő technológiai eszközök (rádiós egységek, átviteltechnika, multiplexerek, informatikai berendezések, stb.) mellett az ezeket kiszolgáló infrastruktúra berendezések (klímák, töltők, elosztók, akkumulátorok, beléptetők, akadályfény, stb.) felügyeletét is ellátja. A már felügyelt berendezés típusok mellé gyorsan beilleszthetők újabbak is. Ez egyaránt megkönnyíti a rendszerüzemeltető és -fejlesztő munkáját is.

A jelzések mellett a távfelügyeleten keresztül parancs üzenetek is kiadhatók, paraméterek is beállíthatók távolról. Ez történhet akár a felügyeleti központból, akár webes kapcsolattal bármilyen eszközről (mobil, laptop). A berendezések adatainak és jelzéseinek hozzáférését szofisztikált jogosultság kezelő biztosítja.

Használatakor az alábbi alapvető felhasználói igények teljesülnek:

 • Központi felügyelet biztosítása
 • A hálózat minőségi paraméterek kontrollálása
 • Emberi tevékenységek automatizálása
 • Biztonságtechnika kezelése a telephelyeken (beléptető-, mozgás- és hőmérsékletérzékelés)
 • Távoli konfiguráció biztosítása
 • Távoli adatgyűjtés és beavatkozás
 • OPEX csökkentés:  Áramfelhasználás csökkentése a klímarendszerek optimalizálásával, és Workflow / Workforce integráció

 

A rendszer üzemeltetési előnyei on-line működés mellett jelentkeznek, a felügyeleti rendszer az összegyűjtött adatok rendszerezésével, feldolgozásával, kiértékelésével, egy rendszerben történő megjelenítésével az üzemeltetési költségek jelentős megtakarítását eredményezi.

A modulrendszerű felépítés az egymástól elkülönülő funkciók összeválogatását is lehetővé teszi:

 • Térképi megjelenítő (nagy rendszerek topológia szerinti kezelése)
 • Riportgeneráló és kiküldő (események, riasztások, parancsok, karbantartás, stb. rögzítése és folyamat indítása)
 • Beléptetők kezelése, engedélyezés, nyilvántartás
 • Firmware letöltő (távoli SW frissítés, újraindítás)
 • SMS/e-mail értesítő (karbantartó indítása, ajtónyitás értesítés, stb. a felhasználó által konfigurálható)

 

A PNM kétségtelen előnye a megbízhatósága és a rugalmassága: intelligens RubiCon-SME adatgyűjtő berendezéseket alkalmazva a végponti helyszíneken lehetőség nyílik más berendezésektől érkező jelzések figyelésére, intelligens berendezésekkel folytatott párbeszéd alapján a szükséges adatok előállítására, és ezek továbbítására a központ felé. E berendezések képesek események felismerésére és szűrésére, időzített feladatok elvégzésére, önálló lekérdezések végrehajtására. Ezzel lehetővé válik az eseményvezérelt működés, tehermentesítve a központot. Adatgyűjtés mellett (lekérdezések Eth-, vagy RS-xxx portokon, kontaktus bemenetek, analóg jelek, hőmérséklet) beavatkozásra is van lehetőség távolról vagy programozottan. A lekérdezhető berendezések felé többféle kommunikációs interfész áll rendelkezésre (ETH, USB, RS-232, RS-485, HDLC, BELL 103, V.11 stb.) Ezek cserélhető modulok formájában léteznek, ami nagyfokú rugalmasságot biztosít.

A berendezés konfigurációs beállítása a helyszínen és távolról is lehetséges. A karbantartáshoz nyújt segítséget a rendszer teljes körű szöveges naplózó funkciója, amely skálázható, valamint a jelzések megjelenítése valós időben történik a karbantartó számítógépén.

A felhasználói oldalt tekintve létezik natív Windows-os és modern webes kliens egyaránt. Ide tartoznak még a hálózati kapcsolatot nélkülöző, a telephelyeken direkt berendezés kapcsolatot használó megoldások. (Ezen kívül a bekövetkezett eseményekről érkező e-mailekkel és SMS-ekkel is találkozhat a végfelhasználó.)

 

Bővíthetőség: a PNM lényegében bármilyen egyéb meglévő rendszerfelügyeleti-eszközzel képes összekapcsolódni.

A PNM műszaki fejlettsége és nyitott kommunikációs rendszere következtében valóban az egyik legkorszerűbb, ma működő rendszerfelügyeleti-eszköz.

 

ajalatkero gomb