TAO összeg csökkentése energetikai beruházással

 

Önnek lehetősége van a befizetendő TAO összegét csökkenteni az energiahatékonyságot növelő beruházásra (például az Energiamonitor rendszerre) fordított összeg egy részével, ezzel a beruházás megtérülése nagyban felgyorsul.

Mekkora rész igényelhető vissza?

Az adókedvezmény mértéke a beruházás elszámolható költségének 50%-a kisvállalkozások, 40% középvállalkozások esetén. Nagyvállalatok a költségek 30%-át számolhatják el.

Példa az érvényesíthető adókedvezményre

Beruházás értéke 1 000 000 Ft
Érvényesíthető adóévek száma  6 év
Adókedvezmény mértéke 6 év alatt összesen  
Nagy vállalkozások (30%) 300 000 Ft
Középvállalkozások (30%+10%) 400 000 Ft
Kisvállalkozásoknál (30%+20%) 500 000 Ft
Adókedvezmény mértéke évente  
Nagy vállalkozásoknál (30%) 50 000 Ft
Középvállalkozásoknál (30%+10%) 66 667 Ft
Kisvállalkozásoknál (30%+20%) 100 000 Ft

Milyen feltételekkel veheti igénybe?

Elszámolható költség: jellemzően az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke. Bérleti konstrukció mellet tehát nem vehető igénybe.

Minden esetben igaz, hogy az elszámolható összeg legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ami nem haladhatja meg a fizetendő TAO 70%-át.

Az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben lehet érvényesíteni. Minden évben a beruházás amortizációjának összegével tudja csökkenteni a befizetendő TAO-t.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás: Az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti olyan energiahatékonyság növekedést eredményező beruházást, amely révén végsőenergia-fogyasztás (az ipar, a közlekedés, a háztartások, a szolgáltatások és a mezőgazdaság számára szolgáltatott energia) csökkenését eredményező energia-megtakarításra kerül sor.

A Rubin Energiamonitor megfelel ezeknek a feltételeknek, amennyiben az adatok alapján sikerül az energiafogyasztást csökkenteni Önöknél. Nincs kritérium a megtakarítás mértékére!

Fontos, hogy fejlesztési adókedvezménnyel együtt nem vehető igénybe ugyanazon beruházásra, a kettő kizárja egymást. Nem vehető igénybe továbbá saját tulajdonú, de bérbe adott ingatlanok esetén.

Mit kell tennie a kedvezmény érvényesítéséhez?

Szinte semmit, mert a Rubin Energiamonitor elvégzi a munka nagy részét!

Az adózónak az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig igazolással kell rendelkeznie, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, amit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állít ki az adózó kérelmére. Ehhez kétszer kell energetikai auditot végezni: a beruházás megkezdése előtt kell egy audit, ami igazolja a beruházás előtti állapotot. A beruházás befejezésekor az auditor már tényleges adatok alapján adja ki az igazolást, mely alapján a társasági adóbevallásban a levonás megjeleníthető. Ezek az adatok a Rubin Energiamonitor rendszerből automatikusan jönnek, ezek alapján jogosított Partnerünk elkészíti Önnek az igazolást.

Milyen kötelezettségek hárulnak Önre?

Kötelező üzemeltetési idő 5 év és ezalatt kötelező adminisztratív teendők pl.: nyilvántartás vezetése. Az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos valamennyi iratot az adózó a beruházás üzembe helyezését követő 10 évig köteles megőrizni.

Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi [Tao. tv. 22/E. § (10) bekezdés].

További információk, törvények:

Hivatkozott jogszabályok, rendeletek:

176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet

az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

  1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról
22/E § Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

  1. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról